โครงการพุทธศาสนาพัฒนาชีวิต

นางชนานันท์  อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมการบวชศีลจาริณี ในโครงการพุทธศาสนาพัฒนาชีวิต ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

Post Author: Chompoonut