ประกาศรับสมัครผู้ช่วยครูเจ้าของภาษา Teacher ASSISTANT ของโปรแกรมนานาชาติ International program จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยครูเจ้าของภาษา Teacher ASSISTANT ของโปรแกรมนานาชาติ International program จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท คุณสมบัติตามประกาศแนบท้ายนี้

Post Author: Admin SWK