ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาเอก คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา และวิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาเอก คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา และวิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศแนบท้ายนี้

Post Author: Admin SWK