ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (โปรแกรมนานาชาติ) จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานเลขานุการ) จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (โปรแกรมนานาชาติ) จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานเลขานุการ) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศแนบท้ายนี้

Post Author: Admin SWK