ประกาศรับสมัครช่างทั่วไปจำนวน 1 อัตรา และ คนสวน จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประกาศรับสมัครช่างทั่วไปจำนวน 1 อัตรา และ คนสวน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศแนบท้ายนี้

Post Author: Admin SWK