ค่ายเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน Orientation and Preparation Camp 2018 ของนักเรียน International Program

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดค่ายเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน Orientation and Preparation Camp 2018 ของนักเรียน International Program เพื่อเตรียมความพร้อมทางการเรียน ฝึกทักษะเสริมประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษ และปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียน วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอ็มบูทีครีสอร์ทเชียงราย

 

Post Author: Chompoonut