การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 รุ่น 111 ปี

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 รุ่น 111 ปี และได้ให้แนวทางการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้า วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

Post Author: Chompoonut