การต้อนรับครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์ สอนวิชาคอมพิวเตอร์

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนผู้อำนวยการที่ติดราชการ กล่าวต้อนรับครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์ สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ย้ายมาจากโรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ มีฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

  

Post Author: Chompoonut