การประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการ ประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 พร้อมกันนี้ฝ่ายบริหาร และคณะครู ได้ร่วมกันดำหัว และขอพรจาก ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง รวมถึงให้คณะครูชมการนำเสนอระบบ 3D วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเรียนดิจิตอล D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

Post Author: Chompoonut