กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

“กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม”

 

Post Author: Admin SWK