การวางแผนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ในช่วงเปิดภาคเรียน และแสดงความยินดี ปฐมนิเทศรวมทั้งมอบหมายงาน สำหรับครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ประชุมฝ่ายบริหารเพื่อติดตามงาน และวางแผนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ในช่วงเปิดภาคเรียน และแสดงความยินดี ปฐมนิเทศรวมทั้งมอบหมายงาน สำหรับครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรู้รักสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut