การวางระบบเครื่องฉายภาพ 3มิติ 3D เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเปิดภาคเรียนนี้

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยครูสุภณัฐ ทาศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูณัฏฐ์ ชัยชนะวิรุฬห์ และฝ่ายโสต ร่วมกันวางระบบเครื่องฉายภาพ 3มิติ 3D เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเปิดภาคเรียนนี้ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเรียน D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut