การวางพวงหรีดในนามโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เคารพศพ คุณกนกเทพ ราชธา บิดา น.ส.ภัคจิรา ราชธา นักเรียนชั้น ม.4.16 (ห้องเรียน IP)

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ตัวแทนคณะครูร่วมวางพวงหรีดในนามโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เคารพศพ คุณกนกเทพ ราชธา บิดา น.ส.ภัคจิรา ราชธา นักเรียนชั้น ม.4.16 (ห้องเรียน IP) คู่สมรสคุณอนัญญา บูรณเบญจเสถียร กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ วัดเชตุพน จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Chompoonut