โครงการหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.11 และ 1.12

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย พร้อมฝ่ายบริหาร เยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโครงการหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.11 และ 1.12 เพื่อเตรียมความพร้อมทางการเรียน ฝึกทักษะเสริมประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษ และปรับปรุงพื้นฐานก่อนเข้าเรียน วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Chompoonut