การแสดงความยินกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งและได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในการร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ขอแสดงความยินกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งและได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในการร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 นายสิทธิโชค นาคประเสริฐ นักเรียนประจำชั้น 6.13 นายธงทอง สุทธิพันธ์ นักเรียนประจำชั้น 5.4 นางสาวกรนภา ผาอิ่น นักเรียนประจำชั้น 4.13 รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ด.ช.สิรวิชญ์ คำชุ่ม นักเรียนประจำชั้น 3.4 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท เครื่องบินจำลองบังคับด้วยวิทยุ บินแตะพื้นรุ่น (Touch and go) การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 -25 มีนาคม 2561 ณ สนามบินเล็กทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

Post Author: Chompoonut