พิธีวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี2561

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครู เข้าร่วมร่วมพิธีวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี2561 พร้อมกันนี้ผู้อำนวยการ รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut