พิธีหล่อระฆังประจำศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีหล่อระฆังประจำศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut