การประชุมวางแผนการทำ Website คลังความรู้ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย และคณะครูฝ่าย ICT ร่วมประชุมวางแผนการทำ Website คลังความรู้ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

Post Author: Chompoonut