โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดกิจกรรม Summer Course โครงการหลักสูตรพิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560

ดร.ธวัช  ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นประธานพิธีปิด และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดกิจกรรม Summer Course โครงการหลักสูตรพิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 ของนักเรียนโครงการหลักสูตรพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Chompoonut