การอบรมการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ ให้กับคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวต้อนรับคณะครู ที่เข้าร่วมการอบรมการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ ให้กับคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยมีอาจารย์พัทรนันท์ กันทะวงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ ICT สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Chompoonut