โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดกิจกรรม Summer Course โครงการหลักสูตรพิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการแทนผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดกิจกรรม Summer Course โครงการหลักสูตรพิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 ของนักเรียนโครงการหลักสูตรพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสันป่า 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Chompoonut