ค่ายภาษาต่างประเทศ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร เป็นประธานพิธีเปิดค่ายภาษาต่างประเทศ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 12 – 16 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

 

Post Author: Chompoonut