โครงงานคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร เปิดการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยโครงงานคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากครูสุปราณี พ่วงพี ข้าราชการบำนาญอดีตครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นวิทยากรให้กับนักเรียน วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut