การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียน Canberra Secondary School ประเทศสิงคโปร์

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียน Canberra Secondary School ประเทศสิงคโปร์ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศ วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง

Dr.Tawat Chumchob; the director of SWK School Chiangrai, administrators and teachers welcomed Canberra Secondary School, Singapore teachers and students for exchanging about and language cultural ,conclude international education cooperation network. March 9, 2018. At Maefahluang International Airport.

 

 

 

Post Author: Chompoonut