งานวันนักข่าวแห่งชาติ สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ร่วมงานวันนักข่าวแห่งชาติ สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธี วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ วัดศรีเกิด จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut