ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ให้กำลังใจนักเรียนชั้น ม.6 ในการสอบ O-Net ปี 2560

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ให้กำลังใจนักเรียนชั้น ม.6 ในการสอบ O-Net ปี 2560 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำข้อสอบ วันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ สนามสอบ โรงเรียนดำรงฯ

Post Author: Chompoonut