การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครูต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Chompoonut