พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ด.ญ.พรปฏิมา วุฒิสารวัฒนา ด.ญ.อารีรัตน์ แสงผะการ นักเรียนชั้น ม.2.1 ด.ญ.ชมลวรรณ มณีกิจ น.ส.ธีราพร สุกุล น.ส.สุพิชญา ทองฟู นักเรียนชั้น ม.3.3 รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ระดับชั้น ม.1-ม.3 พร้อมกล่าวให้โอวาทและแสดงความชื่นชมยินกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut