การมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา นำโดยอาจารย์พาณี จินดาวงศ์ อดีตครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ คณะม.ศ. 5/1 ปีการศึกษา 2519 นำโดยอาจารย์พาณี จินดาวงศ์ อดีตครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ที่มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 12 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 15 คน คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 81,000 บาท วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องพระโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

Post Author: Chompoonut