การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

นางสาวพัชรินทร์ อิ่นคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut