นักเรียนห้องเรียน EP ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา และวัฒนธรรมกับทาง Canberra Secondary School และ Bukit Merah Secondary School ประเทศสิงคโปร์

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ร่วมเดินทางพร้อมกับคณะครูและนักเรียนห้องเรียน EP ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา และวัฒนธรรมกับทาง Canberra Secondary School และ Bukit Merah Secondary School ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นโครงการฝึกทักษะการสื่อสารและการจัดการ และให้นักเรียนได้สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับนักเรียนทั้งสองประเทศ

Post Author: Chompoonut