นักเรียนจิตอาสาระดับชั้น ม.6 ช่วยกันทาสี ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบริเวณด้านหน้าอาคาร 4 โดยมีครูกรุณา ปฐมธรรมการ และทีมช่วยดูแลนักเรียนอย่างดี ผู้อำนวยการได้ฝากขอบคุณและชื่นชมนักเรียน

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ให้กำลังใจนักเรียนจิตอาสาระดับชั้น ม.6 ที่ช่วยกันทาสี ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบริเวณด้านหน้าอาคาร 4 โดยมีครูกรุณา ปฐมธรรมการ และทีมช่วยดูแลนักเรียนอย่างดี ผู้อำนวยการได้ฝากขอบคุณและชื่นชมนักเรียน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Chompoonut