การมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในปี 2560 และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ดร.ธวัชชุมชอบผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในปี 2560 และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1.  กีฬาบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
2.  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศระดับภาค 9 วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดเชียงราย
3.  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศระดับกิจการสาขา 3 วันที่ 22 ถึง 24 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลสิงห์ 3×3 Thailand championship 2017 วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดแพร่
4.  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษากลุ่มย่อยที่ 1 สหวิทยาเขตริมกก “ริมกกเกมส์ 2017” วันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย
5.  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงรายประจำปี 2560 “สายสัมพันธ์แม่จันเกมส์ 2017” วันที่ 18-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
บาสเก็ตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย
6.  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอล TOA เยาวชนแห่งประเทศไทยประจำปี 2560 โซนภาคเหนือตอนบน วันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดเชียงรายรางวัลชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลสิงห์ 3×3 Thailand championship 2017 วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดแพร่
7.  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษากลุ่มย่อยที่ 1 สหวิทยาเขตริมกกริมกกเกม 2017 วันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย
บาสเก็ตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง
8.  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษากลุ่มย่อยที่ 1 สหวิทยาเขตริมกก“ริมกกเกมส์ 2017” วันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย
9.  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงรายประจำปี 2560 “สายสัมพันธ์แม่จันเกมส์ 2017” วันที่ 18-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
บาสเก็ตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง
10.  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษากลุ่มย่อยที่ 1 สหวิทยาเขตริมกกริมกกเกม 2017 วันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ครูผู้ฝึกสอน นายบรรพต จำเริญเกตุประทีป นางสาวสายฝน อุณหนันท์ ว่าที่ร้อยตรีณัฐกิตติ์ แก้วมหาคุณ นายคณกร เฉียบแหลม นายพงษ์ศักดิ์ ปันแก้ว นางกรุณา ปฐมธรรมการ
กีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 23.5*28.5
11.  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬามัธยมศึกษากลุ่มย่อยที่ 1 สหวิทยาเขตริมกก“ริมกกเกมส์ 2017” วันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย
12.  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงรายประจำปี 2560 “สายสัมพันธ์แม่จันเกมส์ 2017” วันที่ 18-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
กีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
13. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดเชียงรายวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดเชียงรายสนาม
กีฬาวอลเลย์บอลชาย
14. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬามัธยมศึกษากลุ่มย่อยที่ 1 สหวิทยาเขตริมกก“ริมกกเกมส์ 2017” วันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
กีฬาแบดมินตัน
15.  ชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดและระดับภาคประจำปี 2560
กีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง
16.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มย่อยที่ 1 สหวิทยาเขตริมกก “ริมกกเกมส์ 2017” วันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย
กีฬาเทเบิลเทนนิส
17.  ชนะเลิศชายเดี่ยวอายุ 15 ปีชนะเลิศหญิงเดี่ยวอายุ 15 ปีชนะเลิศชายคู่ 15 ปีชนะเลิศคู่ผสม 15 ปีชนะเลิศชายคู่ 18 ปีชนะเลิศหญิงคู่ 18 ปี นายพีระ โสประดิษฐ์ ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเทเบิลเทนนิสดีเด่น

พร้อมกล่าวให้โอวาทและชื่นชมยินดีกับนักเรียน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

 

>>>>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<<

Post Author: Chompoonut