ประกาศจากงานธนาคารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ธนาคารออมสินสาขาเชียงรายจะเข้ามาให้บริการเปิดบัญชีใหม่และการทำบัตรATMให้แก่นักเรียนและบุคคลากรของโรงเรียน

ธนาคารออมสินสาขาเชียงรายจะเข้ามาให้บริการเปิดบัญชีใหม่และการทำบัตรATMให้แก่นักเรียนและบุคคลากรของโรงเรียน
ในวันอังคารที่ 6กุมภาพันธื 2561 ตั้งแต่เวลา11.00น-14.00น.  บริเวณลานเจ้าพ่อสันป่าแดง

สิ่งที่ต้องนำมา
1.สำเนาบัตรประชาชน

อนึ่งนักเรียนที่ต้องการติดต่อธนาคารโรงเรียนสามารถติดต่อที่ห้องทรงงาน บริเวณใต้ถุนอาคาร 9

Post Author: Admin SWK