การประชุมคณะทำงานการรับนักเรียนปี 2561

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ประชุมคณะทำงานการรับนักเรียนปี 2561 ในการเพื่อวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองในทุกด้าน 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์

Post Author: Chompoonut