ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ประชุมคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ประชุมคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง คณะทำงานจัดซื้อจัดจ้างทุกงาน ในรูปแบบการมีส่วนร่วม (PLC) เพื่อวางแผนในการจัดจ้างและรับนโยบายในการทำงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้เป็นไปตามระเบียบฯและสร้างความร่วมมือกันอย่างดีทุกฝ่าย วันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Chompoonut