ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานเสนอจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (เพิ่มเติม)จัดประชุมโดย สพฐ.

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานเสนอจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (เพิ่มเติม)จัดประชุมโดย สพฐ. เพื่อนำเสนอให้รัฐมนตรีเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม 10 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กทม

Post Author: Chompoonut