การเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินวิทยฐานะแนวใหม่

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง วันที่ 4-5 มกราคม 2561 ณ โรงแรม คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

 

Post Author: Chompoonut