อวยพรปีใหม่ อดีตผู้บริหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาทิ ผอ.ภานี จินดาวงศ์ ผอ.ประเสริฐ กันธะวัง ผอ.ปรีชา พัวนุกูลนนท์ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พร้อมทั้งขอพรปีใหม่2561

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าอวยพรปีใหม่ อดีตผู้บริหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาทิ ผอ.ภานี จินดาวงศ์ ผอ.ประเสริฐ กันธะวัง ผอ.ปรีชา พัวนุกูลนนท์ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พร้อมทั้งขอพรปีใหม่2561 วันที่ 3 มกราคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut