การถวายสักการะพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาถวายสักการะพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ผอ.วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดเชียงราย รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) พร้อมขอพรในเทศกาลขึ้นปีใหม่2561 วันที่ 3 มกราคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut