การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ (Roadshow) จัดโดย สพฐ.

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผอ.สพม.36 ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ (Roadshow) แก่นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ จัดโดย สพฐ. โดย ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม พร้อมทั้งฝ่ายบริหารเเละคณะครูให้การต้อนรับ ซึ่งมีนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 6 มกราคม 2560 หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

    

>>>>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<<<

 

Post Author: Chompoonut