นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมปีที่ผ่านมา มาเเนะนำการสอบ Admissions และเเนะนำการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้น ม.6

นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมปีที่ผ่านมา มาเเนะนำการสอบ Admissions และเเนะนำการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 โดย ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ต้อนรับและกล่าวชื่นชมที่สละเวลามาช่วยเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจให้รุ่นน้องได้อย่างดี 27 ธันวาคม  2560 ห้องประชุมสันป่าแดง 1

Post Author: Chompoonut