เรื่อง แจ้งการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน

ตามที่ธนาคารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมได้งดดำเนินงานมาระยะเวลาหนึ่งเนื่องจากปัญหาด้านสถานที่นั้น บัดนี้ ธนาคารโรงเรียนจะเปิดดำเนินงานชั่วคราว ณ ห้องทรงงานสมเด็จพระเทพฯ
อาคาร9ตามกำหนดเวลา ดังนี้
1.เปิดดำเนินงานทุกวันอังคารระหว่างเวลา 11.30น.-13.00น. โดยเริ่มตั้งแต่
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
2.ระหว่างช่วงสอบระหว่างภาควันที่ 3-8 มกราคม 2561 เปิดให้บริการปิดบัญชีเฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.3และม.6 เท่านั้น อนึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ไม่จำเป็นต้องปิดบัญชีสามารถใช้บัญชีเดิมได้เลย

Post Author: Admin SWK