ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นำโดยนายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากลและกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut