ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้มอบ เกียรติบัตร กล่าวชื่นชมยินดีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และต้อนรับครูชาวต่างประเทศที่จะมาสอนโครงการ EP

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้มอบ เกียรติบัตร กล่าวชื่นชมยินดีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และต้อนรับครูชาวต่างประเทศที่จะมาสอนโครงการ EP
เด็กชายญาณกร พรมปัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.11 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงราย เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับภาค ประจำปี 2560
นายณัชธกฤษณ์ สาระไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.7 รับรางวัลชมเชย โครงการฯ เพื่อถ่ายทอดความจงรักภักดี และความอาลัยอันเปี่ยมล้นของพสกนิกรชาวไทย ที่มีต่อพระองค์ท่าน รับประกาศนียบัตร และหนังสือ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
ครูชาวต่างประเทศโครงการ EP ได้แก่ Mr. Danny James Wonisch , Ms.Kailee Raye Aldred , Mr.Mageland Bah Nih วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Chompoonut