ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ และฝ่าย ICT ในการวางระบบจัดทำข้อสอบ และการสอบโดยใช้ระบบ Online

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ และฝ่าย ICT ในการวางระบบจัดทำข้อสอบ และการสอบโดยใช้ระบบ Online เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ก้าวหน้า ทันสมัยมากยิ่งขึ้น วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Chompoonut