ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับ นายวรศักดิ์ วัชรกำธร นายพิรุณ พึ่งพานิช และนายสัจพจน์ นามภักดี คณะนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut