ดอกเอื้องชัน กัลยาณมิตร พิชิตโรค โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คว้า 3 รางวัล ซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี 9

 

ที่มา : http://www.newtv.co.th/news/8460

 “ดอกเอื้องชัน” คว้า 3 รางวัล ซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี 9


รางวัลระดับประเทศ (ซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 9) รางวัลสื่อสร้างสรรค์แห่งปี ทุนผลิตสารคดี 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร ได้แก่ ผลงาน “ดอกเอื้องชัน กัลยาณมิตร พิชิตโรค” รร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

รางวัลยอดเยี่ยม 5 สาขารางวัล ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร 
– สาขาถ่ายภาพยอดเยี่ยม ได้แก่ ผลงาน “ดอกเอื้องชัน กัลยาณมิตร พิชิตโรค” รร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
-สาขาพิธีกรยอดเยี่ยม ได้แก่ ผลงาน “ดอกเอื้องชัน กัลยาณมิตร พิชิตโรค” รร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

 

 

 

Post Author: Admin SWK