นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากองลูกเสือ ยุวกาชาด กองลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากองลูกเสือ ยุวกาชาด กองลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาธีรราชเจ้า พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

>>>>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<<<

Post Author: Chompoonut