นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเป็นผู้ที่สามารถคว้าบัลลังก์สุดยอดสื่อสร้างสรรค์แห่งปี ซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี 9 ได้สำเร็จ ได้รับทุนผลิตสื่อ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์กบจูเนียร์ ปี 9 ในหัวข้อ “ไทยแลนด์ 4.0 เด็กไทยทำอะไรได้บ้าง” เพื่อชิงตำแหน่ง “สุดยอดผลงานสื่อสร้างสรรค์แห่งปี ซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี 9” ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ช่อง 9 MCOT HD และ โมเดิร์นไนน์ ทีวี ได้จัดโครงการประกวดสารคดีสั้น 5 นาที หนึ่งเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศ ได้เรียนรู้ สร้างทักษะแห่งอนาคตและสะสมประสบการณ์ชีวิตผ่านการคิด สร้างสรรค์ และลงมือทำด้วยตนเองในการผลิตสารคดีโทรทัศน์

การส่งผลงานของนักเรียนในรอบแรก การตัดสินและประกาศผลรอบแรกในวันที่ 12 กันยายน 2560 นักเรียนสามารถผ่านเข้ารอบ 24 ทีม จากผลงานทั้งหมด 224 ทีม ในผลงานที่มีชื่อว่า “ดอกเอื้องชัน กัลยาณมิตร พิชิตโรค”

 

 

เมื่อผ่านเข้ารอบ 24 ทีม นักเรียนจึงได้มีสิทธิ์ไปเข้าค่าย “สนุกคิด พิชิตซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี 9” เพื่อเพิ่มพูนทักษะเฉพาะทางจากผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อสารคดีของรายการกบนอกกะลาอย่างใกล้ชิด เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาผลงานเพื่อนำมาตัดสินและประกาศผลเป็นรอบสุดท้าย

 

และในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันชิงชัยบัลลังก์สุดยอดสื่อสร้างสรรค์แห่งปีและรางวัลยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ บนเวทีการประกวด สื่อสร้างสรรค์ที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในประเทศ รวมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 5 แสนบาท ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  จังหวัดปทุมธานี

นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเป็นผู้ที่สามารถคว้าบัลลังก์สุดยอดสื่อสร้างสรรค์แห่งปี ซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี 9 ได้สำเร็จ ได้รับทุนผลิตสื่อ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

นักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในครั้งนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายธนวัฒน์  ตาลสุข

2.นายกรวิชญ์  ธรรมราช

3.นายธนดล  กันทะขู้

4.นายปิติภัทร  ปริตรโตทก

5.นางสาวกัญญารัตน์  ไชยคันธา

6.นายพีรพัฒน์  จันต๊ะนาเขตร

7.นางสาวสุภาวดี  ฉ.เจริญผล

8.นายปัณณวิชญ์  เชื้อวีระชน

9.นางสาวอรธิดา  พรมแดง

10.นายธนวัฒน์  เหมันต์

นอกจากนี้ยังได้รางวัลยอดเยี่ยมสาขาการถ่ายภาพยอดเยี่ยม นักเรียนที่มีหน้าที่ในการถ่ายภาพ คือ นายปิติภัทร  ปริตรโตทก นายธนวัฒน์  เหมันต์

รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม นักเรียนที่มีหน้าที่พิธีกร คือ นางสาวกัญญารัตน์  ไชยคันธา

และนายธนวัฒน์  ตาลสุข เป็น 1 ใน 5 ของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย  คณะนิเทศศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

สามารถติดตามชมผลงานได้ที่ช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี ก่อนเคารพธงชาติช่วงเย็น ในวันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายยน 2560

 

 

Post Author: Chompoonut